2020-12-04

Aserbaidžaaani Vabariigi Välisministeeriumi Pressiteenistuse osakonna kommentaar Prantsuse Rahvusassamblee vastuvõetud resolutsiooni kohta

Prantsuse Rahvusassamblee resolutsiooni pealkirjaga "Armeenia rahva ning Euroopa ja ida kristlaste kogukondade kaitse" vastuvõtmine on veel üks Prantsuse parlamendi täiesti alusetu, ebasõbralik ja provokatiivne tegevus. Senati järel alamkoja poolt erapooliku resolutsiooni vastuvõtmine on märk käimasolevast kampaaniast Aserbaidžaani vastu.

Nagu resolutsiooni nimigi ütleb, üritavad Rahvusassamblee liikmed, kellel pole tegelikkusega midagi pistmist ja kes tahavad teemale lisada religioosseid toone, oma Armeenia-meelsed seisukohad kunstliku põhjendusega esitada.

Aserbaidžaan on paljurahvuseline ja konfessionaalne riik, kus eri usundite ja rahvustega inimesed elavad ühe perekonnana harmoonias ja rahus. Lükkame tagasi katsed esitada Armeenia-Aserbaidžaani konflikti religioonide ja tsivilisatsioonide kokkupõrkena ning mõistame hukka sellise lähenemise, mis kujutab tõsist ohtu rahule ja julgeolekule.

Sellel resolutsioonil ei ole õiguslikku jõudu. Sellegipoolest, arvestades Rahvusassamblee dokumendi poliitilist tähtsust, nagu ka senati puhul, tahaksime rõhutada, et need põhimõtteliselt valed resolutsioonid on vastuolus rahvusvahelise õiguse normide ja põhimõtetega, ÜRO põhikirja ja Helsingi lõppaktiga, ÜRO Julgeolekunõukogu Nõukogu 1993. aasta resolutsioonid, samuti Aserbaidžaani ja Prantsusmaa kahepoolsed dokumendid.

See Prantsusmaa seadusandliku organi tegevus õõnestab tõsiselt riigi vahendusmandaati ja kahepoolseid suhteid.

Samuti tuleb märkida, et Prantsuse Rahvusassamblee ei ole kunagi korraldanud kuulamist ega võtnud vastu resolutsiooni miljoni aserbaidžaanlase kohta, kes on kannatanud etnilise puhastuse ja põhiliste inimõiguste rikkumiste all. See näitab selgelt, et Prantsusmaa seadusandliku organi seisukoht on täiesti kallutatud.

Rahvusassamblee lähenemisviis, mis on täielikult vastuolus Aserbaidžaani, Armeenia ja Venemaa juhtide 10. novembri 2020. aasta avalduse sätetega, õõnestab tõsiselt pingutusi rahu ja julgeoleku tagamiseks nii piirkonnas kui ka kogu maailmas.

Tahaksime märkida, et Prantsusmaa suursaadik Aserbaidžaanis kutsutakse välisministeeriumisse seoses alusetu ja erapooletu resolutsiooni vastuvõtmisega Rahvusassamblee poolt ning tema tähelepanu juhitakse Aserbaidžaani tugevale protestile.

Otsige arhiivist