Notariaaltoimingud

Aserbaidžaani Vabariigi konsulaarjuhise artikli 44 kohaselt teeb konsul järgmisi notariaaltoiminguid:

1)  Kinnitab lepinguid, tunnistusi, volikirju jne, välja arvatud Aserbaidžaani territooriumil asuva kinnisvara sundvõõrandamine;

2)  Võtab meetmeid, et kaitsta perekonna pärandit;

3)  Väljastab sertifikaate perekonna pärandi kohta;

4)  Väljastab sertifikaate ühisvara jagamise kohta;

5)  Kinnitab dokumentide koopiate ehtsust;

6)  Kinnitab dokumentide allkirjade ehtsust;

7)  Kinnitab dokumendi tõlke õigsust;

8)  Kinnitab, et kodanik on elus;

9)  Kinnitab kodaniku asukohta;

10) Kinnitab kodaniku samasust pildil kujutatud isikuga;

11) Kinnitab dokumentide esitamise aega;

12) Deponeerib raha ja väärtpabereid;

13) Kinnitab võlausaldaja andmed;

14) Hoiab dokumente;

15) Osutab õigusabi;

16) Tõestab mereprotesti.

Ülaltoodud teenuste eest tuleb tasuda kehtivate määruste kohaselt.

Otsige arhiivist