2017-04-06

Aserbaidžaani parlamendi spiiker Ogtay Asadov kohtus Eesti delegatsiooniga, mida juhtis riigihalduse minister Mihhail Korb

6. aprillil kohtus Aserbaidžaani parlamendi spiiker Ogtay Asadov delegatsiooniga Eestist, mida juhtis riigihalduse minister ja Aserbaidžaani-Eesti valitsustevahelise komisjoni juht, Mihhail Korb.

Parlamendi spiiker kiitis Aserbaidžaani parlamendi sõprusgrupi esimehe tehtud tööd ning avaldas lootust, et uus positsioon toob kaasa suhete veelgi suurema süvenemise.

Asadov märkis, et vastastikused visiidid ja läbirääkimised mängivad olulist rolli kahe riigi vaheliste suhete arengus ning et kõrgetasemeline poliitiline dialoog on koostöö edasiarendamise vaatenurgast väga tähtis.

Rääkides parlamentidevaheliste sidemete arendamisest, kiitis esimees regulaarseid kohtumisi parlamendiliikmete vahel ning  ideede vahetamist rahvusvaheliste organisa-tsioonidega vastastikust huvi pakkuvates küsimustes.

Lisaks mainis esimees, et lühikese aja jooksul on mõlemad pooled läbinud pika tee, et saavutada seatud eesmärke ning et koostöö arendamine on meie inimeste heaolu huvides. Spiikri sõnul pööratakse suhete süvendamisel usaldusväärsetele partneritele ja sõpradele erilist tähelepanu.

Ogtay Asadov, kõneledes riigis rakendatud globaalsetest projektidest, informeeris külalisi Põhja-Lõuna transpordikoridoride, nagu Siiditee taastamise, panusest Euroopa energiajulgeolekule. Huvi selliste projektide vastu tähedlati ka vastaspoolelt.

Mihhail Korb väljendas rahuolu seoses Aserbaidžaani visiidiga ning näitas üles Eesti huvi poliitiliste, majanduslike ja kultuurisidemete laiendamise suhtes Kaukaasia piirkonnaga.  Korb lisas, et poliitiliste suhete areng mõjub hästi ka majanduslike suhete tulevikule.

Eesti riigihalduse minister väljendas soovi liituda Põhja-Lõuna transpordikoridoriga, mille aktiivseks osaliseks on Aserbaidžaan, ning kavatsust arendada postiteenuste-side alast koostööd. Kohtumisel märgiti, et kaubanduse maht kahe riigi vahel suurenes sel aastal kaks korda ning et Eesti soovib tõsta oma majandussuhteid Aserbaidžaaniga kõrgemale tasemele. Sellega seoses peeti vajalike sammude astumisel oluliseks vastastikuste visiitide jätkumist.

Kohtumisest võtsid osa parlamentidevahelise töögrupi juht, Haji Salayev, Aserbaidžaani suursaadik Eestis, Murad Najafbayli, Eesti suursaadik Aserbaidžaanis, Marin Mõttus ja teised ametnikud.

Otsige arhiivist