2016-11-22

Aserbaidžaani maksuminister Fazil Mammadov võõrustas Eesti Maksu- ja Tolliameti juhti Marek Helmi

22. novembril võõrustas maksuminister ja 1 astme riigilõivu nõunik Fazil Mammadov Rahandusministeeriumi allasutuse, Eesti Maksu- ja Tolliameti juhti Marek Helmi.

Minister andis laiaulatuslikku informatsiooni president Ilham Alijevi tegevusest seoses mitte-nafta sektori säästva arendamisega, fiskaalpoliitika ja maksusüsteemi reformidest Aserbaidžaanis. Ta märkis, et viimase 10 aasta jooksul on võetud eesmärgiks maksusüsteemi moderniseerimine rahvusvahelise kogemuse põhjal, et luua tehnoloogiliselt täiuslikud elektroonilised suhted maksuameti ja maksumaksja vahel ning luua põhjalikud andmebaasid.

Minister rõhutas riikliku maksusüsteemi järjepidevat arengut ning informeeris Aserbaidžaani presidendi resolutsioonist 4. augustil 2016, mis käsitles „reformide tegemist maksusüsteemis 2016. aastal“ ning maksudest kõrvalehiilimist. Ta märkis, et peamisteks eesmärkideks on veelgi parandada ärikeskkonda, luua soodsamad tingimused ettevõtjatele ja pikendada nende õigusi, maksustamise areng ning efektiivsuse suurendamine maksude kontrollimisel.

Viidates Aserbaidžaani saavutustele maksusüsteemis märkis F. Mammadov, et Maailmapanga "Doing Business" 2016. aasta aruande kohaselt on Aserbaidžaan ettevõtete registreerimisel top 5 riikide seas ning 40. kohal maksukohustuste kriteeriumite järgi.  "Lihtne allkiri" projekt ning turvasüsteemi loomine 2013. aastal võimaldasid kasutajatel kinnitada digitaalset sobivust mobiiltelefoniga. Koostöös Eesti ekspertidega loodud "Lihtne allkiri" projekti peetakse uueks etapiks „mobiilse valitsuse“ loomisel ning järgmise põlvkonna elektrooniliste teenuste juurutamisel.

Tunnustades Aserbaidžaani majanduse paindlikkust,  kiitis Maksu-ja Tolliameti juht Marek Helm valitsuse tegevust mitte-naftasektori arendamisel, naftatulude kasvu ning reforme maksusüsteemis. M. Helm informeeris ministrit Maksu-ja Tolliameti tegevusest ja arenguaspektidest perioodiks 2017-2020 ning väljendas rahulolu koostöö üle kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite loomisel nagu „Lihtne allkiri“. 

Kohtumisel arutati Aserbaidžaani ja Eesti majanduskoostöö edasist arengut ja ka muid vastastikku huvi pakkuvaid küsimusi.

Otsige arhiivist