2016-10-21

24-27. oktoobril 2016 külastab Eestit delegatsioon Aserbaidžaanist

24-27. oktoobril 2016 osaleb Aserbaidžaani delegatsioon TAIEXi kutsestandartite arengu teemalistel õppevisiitidel, mis on korraldatud koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Õppereisi vältel Tallinnas ja Tartus tutvustatakse Töö- ja sotsiaalkaitse ministeeriumi spetsialistidest koosnevale delegatsioonile Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemi üldstruktuuri ning Haridus- ja Teadus-ministeeriumi, Eesti Kutsekoja, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) ja Sihtasutus Innove rolli ja toimimist selles süsteemis.

Osalejad võtavad osa ka mitmest sektori oskuste istungeist, külastavad ülikoole ja kutseõppeasutusi, et saada rohkem informatsiooni kutsekvalifikatsiooni standarditest ja nende kasutamisest õppekavaarendusel ja isikute pädevuse hindamisel, valideerimisel ja tõendamisel. 

Otsige arhiivist