2016-04-26

Välisminister Elmar Mammadyarov kohtus Eesti Välisministeeriumi asekantsleri Kyllike Sillaste-Ellinguga

Välisminister Elmar Mammadyarov kohtus Eesti Välisministeeriumi asetäitja Kyllike Sillaste-Ellinguga Bakuus toimunud ÜRO Tsivilisatsioonide Liidu(UNAOC) 7. Globaalfoorumil.

Kohtumisel vahetasid pooled mõtteid piirkondlike ja rahvusvaheliste küsimuste  ning riikidevahelise koostöö hetkeseisu kohta.

Teavitades Armeenia-Aserbaidžaani konflikti hetkeseisust juhtis minister Elmar Mammadyarov tähelepanu ÜRO Julgeolekunõukogu poolt vastu võetud asjakohastele resolutsioonidele. Minister tõdes, et kuigi resolutsioonides on nõutud Armeenia relvajõudude kohest, täielikku ja tingimusteta väljaviimist kõigilt okupeeritud Aserbaidžaani aladelt, ei ole seda tingimust veel täidetud. Minister märkis, et selleks, et saavutada edu konflikti lahendamisel peavad Armeenia relvajõud esmalt lahkuma okupeeritud Aserbaidžaani territooriumitelt.

Samuti vahetati arvamusi ka Aserbaidžaani algatusel ja osalusel ellu viidud piirkondlike projektide üle ja hinnati Aserbaidžaani usaldusväärset rolli Euroopa Liidu partnerina.

 

 

 

 

 

 

 

Otsige arhiivist