2016-03-08

8. märtsil kohtus Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Hr. Murad Najafbayli Eesti valitsuse hoones, Stenbocki Majas, Eesti Vabariigi peaministri Hr. Taavi Rõivasega.

Aserbaidžaani Vabariigi Suursaatkond

Eesti Vabariigis

Pressiteade

 

                                Tallinn, 8. märts 2016

 

8. märtsil kohtus Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Hr. Murad Najafbayli Eesti valitsuse hoones, Stenbocki Majas, Eesti Vabariigi peaministri Hr. Taavi Rõivasega.

Suursaadik teavitas peaministrit Aserbaidžaani sotsiaal-poliitilisest ja sotsiaal-majanduslikust olukorrast ning riigi saavutustest president Ilham Alijevi eestvedamisel. Samuti rõhutas ta naftasektori-välise sektori olulisust Aserbaidžaani jaoks ning et suurenev koostöö teiste riikidega antud sektoris võimaldab soodsa poliitika rakendamist.

Suursaadik Hr. M. Najafbayli informeeris peaministrit Armeenia ja Aserbaidžaani vahelisest konfliktist Mägi-Karabahhi üle, Armeenia poolse agressiooni jätkumisest Aserbaidžaani vastu, 20% Aserbaidžaani territooriumi okupeerimisest Armeenlaste poolt ning Armeenia poolsest näilisest rahumeelsest konflikti lahendamisest.

Poliitilisest sfäärist kõneledes nentisid mõlemad pooled kõrgetasemelisi kahepoolseid suhteid Aserbaidžaani ja Eesti vahel, arutati ka majandussuhete hetkeseisu ning tulevikuväljavaateid. Seoses sellega rõhutati valitsusvahelise komisjoni tegevuse tähtsust olemasolevatele majandus-kaubanduslikele suhetele. Komisjoni töö efektiivsuse suurendamisel pidasid pooled oluliseks erilise tähelepanu pööramist uuele struktuurile, rõhutades erinevate organisatsioonide esindatuse vajalikkust. Ühtlasi oleks komisjon heaks platvormiks realiseerimaks kahepoolsete majandussuhete potentsiaali Aserbaidžaani ja Eesti vahel.

Mõlemad pooled pidasid oluliseks vastastikuseid kõrgetasemelisi visiite, mis omakorda aitaks kaasa kahepoolsete suhete arengule ning annaks olulise impulsi mõlema riigi äriringkondadele.

Lisaks kahepoolsetele suhetele oli vestlusteemaks ka Aserbaidžaani ja Eesti vahelised mitmepoolsed suhted.

Kohtumise lõpus kinnitas peaminister Eesti igakülgset valmisolekut koostööks Aserbaidžaaniga ning väljendas usku majanduslike suhete arengutaseme tõusu poliitiliste suhete tasemeni. 

Otsige arhiivist