2021-01-26

Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi pressiteenistuse osakonna juhataja vastab meedia küsimusele Euroopa Parlamendi vastuvõetud resolutsiooni kohta

Vastus: Kõigepealt tahaksin rõhutada, et Euroopa Parlamendi (EP) selle aasta 20. jaanuaril vastu võetud resolutsioon doktriinilise ja õigusliku mõjuga ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta, mida peetakse teekaardiks 2021 peegeldab taas selgelt ELi toetust idapartnerluse riikide (sealhulgas Aserbaidžaani) territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Vaatamata mõnede Armeenia-meelsete ringkondade jõupingutustele ei ole pärast 44-päevast Isamaasõda muutunud ELi seisukoht Aserbaidžaani ja teiste idapartnerlusriikide rahvusvaheliselt tunnustatud piiride territoriaalse terviklikkuse ja puutumatuse toetamiseks.

Dokumendis märgitakse ka, et Aserbaidžaani ja Venemaa presidentide ning Armeenia peaministri 10. novembril 2020 allkirjastatud kolmepoolne avaldus on tervitatav ja avaldatakse lootust, et see leping avab tuleviku rahule paremad väljavaated. Siin mõistetakse hukka tsiviilisikute tapmine, tsiviilinfrastruktuuri hävitamine, kobarpommide kasutamine ja sellega seoses kutsutakse üles nii Armeeniat kui ka Aserbaidžaani. Dokumendis käsitletakse selliseid küsimusi nagu siseriiklikult ümberasustatud isikute ja pagulaste tagasipöördumine koju, humanitaarabi osutamine abivajajatele, samuti sõjakuritegude eest vastutavate isikute kohtu alla andmine.

Lühidalt öeldes rõhutati Euroopa Parlamendi resolutsioonis, nagu ka viimase 4 aasta jooksul, kõigi idapartnerlusriikide konfliktidega seotud küsimuste lahendamise tähtsust just rahvusvahelise õiguse alusel ja peamiselt tugeva EL idapartnerluse riikide territoriaalse terviklikkuse tagamiseks nende rahvusvahelistes piirides.

Mis puudutab mõningaid resolutsioonis kajastatud alusetuid ja viivitatud punkte, siis tahaksime neid selgitada. Esiteks on meie seisukoht piirkonna tulevase staatuse ning Mägi-Karabahhi Armeenia elanikkonna ja pärandi turvalisuse tagamise osas selge ja seda on korduvalt üheselt väljendatud. Kordame Euroopa Parlamendi liikmetele, kellele see seisukoht on võõras, et Aserbaidžaani president on saatnud staatuse küsimuse ajaloo prügikasti ning Armeenia elanikkonna turvalisuse ja pärandi, kõigi Aserbaidžaani kodanike õiguste osas sõltumata rahvusest või usutunnistusest on Aserbaidžaani põhiseadusega tagatud; kõik Aserbaidžaani ajaloo- ja kultuurimälestised on riigi tasandil kaitstud.

Resolutsioon sisaldab alusetuid väiteid vennaliku Türgi kohta ja kallutatud arvamusi, mis ei kajasta tõde. Rõhutame, et Türgi on üks piirkonna juhtivaid riike, on huvitatud piirkonna rahu ja julgeoleku tagamisest ning mängib selles osas erakordset rolli.

Otsige arhiivist