2021-01-11

Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi pressiteenistuse osakonna kommentaarid vastusena Armeenia välisministeeriumi 9. jaanuari 2021. aasta avaldusele

Aserbaidžaani Vabariigi välisministeerium peab Armeenia Vabariigi välisministeeriumi 9. jaanuari 2021. aasta avaldust täiesti alusetuks ja lükkab tagasi selles avalduses sisalduvad väited.

Tuletame meelde, et riigi julgeolekuteenistuse ja Aserbaidžaani Vabariigi kaitseministeeriumi ühisoperatsiooni tulemusena saadi Armeenia poolt Aserbaidžaani vabastatud territooriumidele sihipäraselt paigutatud 62 Armeenia terroristidest-diversantidest koosnev rühm peeti kinni ja anti uurimiseks üle.

Kõik kinnipeetavad kutsuti Armeenia Širaki piirkonnast teenima Armeenia relvajõududesse ning paigutati Aserbaidžaani Vabariigi territooriumile saboteerimis- ja terroriaktide toimepanemiseks Aserbaidžaani relvajõudude sõjaväelaste ja tsiviilisikute vastu.

Uurimise käigus selgus, et Armeenia terroristlik-sabotaažirühma liikmed saadeti Aserbaidžaani 26. novembril 2020, see tähendab pärast relvarahu jõustumist, millele jõuti Aserbaidžaani Vabariigi presidentide ja Venemaa Föderatsioon ja Armeenia peaminister.

Rühm pani Aserbaidžaani sõjaväelaste ja tsiviilisikute vastu toime terroriakte, mille tagajärjel tapeti ja sai haavata Aserbaidžaani relvajõudude sõjaväelasi ja tsiviilisikuid.

Kuna sabotaažirühma liikmed saadeti Aserbaidžaani eesmärgiga osaleda sabotaažis ja terroristlikus tegevuses relvarahu järgsel perioodil, ei peeta neid isikuid rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt sõjavangideks ja vastutavad Aserbaidžaani Vabariigi kriminaalseaduste kohaselt.

See Armeenia poolte sihipärane provokatiivne tegevus on rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelise humanitaarõiguse ja kolmepoolse avalduse jämedat rikkumist ning selge demonstratsioon agressiivse poliitika jätkumisest selle riigi poolt Aserbaidžaan Vabariigi suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu.

Aserbaidžaani Vabariik on pühendunud oma kohustustele, mis tulenevad 10. novembril allkirjastatud ja rahvusvahelise õigusega kehtestatud kolmepoolsest avaldusest, ning täidab neid kohustusi täielikult. Samal ajal kutsub Aserbaidžaani pool Armeeniat üles täitma oma kolmepoolsest avaldusest tulenevaid kohustusi, järgima relvarahu ja lõpetama provotseeriv sõjaline tegevus Aserbaidžaani vastu.

Otsige arhiivist