2020-12-10

Kohtumine toimus Aserbaidžaani ja Eesti parlamentide parlamendirühmade vahel

9. detsembril 2020 toimus videokonverentsi kaudu kohtumine Aserbaidžaani ja Eesti parlamentide vahelise töörühma Milli Majlis ja Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liikmete vahel.

Kohtumisel arutati Aserbaidžaani ja Eesti kahepoolsete suhete hetkeseisu, kahe riigi parlamentide koostöö edasise laiendamise väljavaateid ja võimalusi. Parlamendiliikmed vahetasid arvamusi ka rahvusvahelise julgeoleku küsimustes, sealhulgas Aserbaidžaani relvajõudude hiljutiste vastupeale tungimeetmete osas.

Eesti pool väljendas pühendumust konfliktide lahendamisele vastavalt rahvusvahelise õiguse normidele ja põhimõtetele ning toetas suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja piirkonna riikide rahvusvaheliselt tunnustatud piiride puutumatust.

Parlamendiliikmed rõhutasid parlamentaarse diplomaatia olulist rolli kahe riigi kahepoolsete suhete arendamisel ning arutasid „Koostöö teekaarti aastal 2021”, mis annab hea võimaluse parlamendirühmade edasiseks tihedaks koostööks.

Parlamendirühmade kohtumiste jätkamiseks rõhutasid asetäitjad kaasaegse kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise tähtsust COVID-19 pandeemia ajal.

Otsige arhiivist