2020-02-26

Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm väljendab kaastunnet seoses Khojaly genotsiidi 28. aastapäevaga

Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm väljendab sügavat kaastunnet Aserbaidžaani rahvale seoses Khojaly genotsiidi 28. aastapäevaga.

Jagame Aserbaidžaani rahva valu seoses Khojaly veresaunaga, mille käigus tapeti üle 600 süütu tsiviilisiku, sealhulgas palju lapsi, naisi ja vanureid.

Mõistame teravalt hukka süüdlased ja nende kuritahtlikud, ebainimlikud teod Aserbaidžaani tsiviilisikute vastu Khojaly hõivamise ajal ööl vastu 26. veebruari 1992, mis ei ole midagi muud kui inimsusevastased kuriteod. Selle massimõrva toimepanijad tuleb võtta vastutusele.

Väljendame oma toetust Aserbaidžaani jõupingutustele, mille eesmärk on taastada riigi territoriaalne terviklikkus. Rahumeelne lahendus Armeenia-Aserbaidžaani vahelisele Mägi-Karabahhi konfliktile on oluline tegur kogu piirkonna arengus.

Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liikmed.

https://www.riigikogu.ee/fraktsioonide-teated/uhenduste-teated/eesti-aserbaidzaani-parlamendiruhm-valjendab-kaastunnet-seoses-khojaly-genotsiidi-28-aastapaevaga/

Otsige arhiivist