2018-05-10

Aserbaidžaan tähistab rahvusliidri Haydar Alijevi 95. sünnipäeva

Suure rahvusliidri Heydar Alijevi nimega seostatakse 36 aastat Aserbaidžaani ajaloost (1960 date lõpust 21. sajandini).

Neil aastatel lasus tal vastutus Aserbaidžaani riigi ja rahva ees, läbides keerulise ja range ajaloo proovilepanekud lõi ta kaasaegse iseseisva Aserbaidžaani ning pani usaldusväärse aluse riigi helgele tulevikule. Aserbaidžaani rahva taassünd tolle aja kõikides avaliku poliitika, majanduse ja kultuurivaldkondades  seostub tema nimega.  

Heydar Alijevi peamist ideoloogilist ja poliitilist suunda juhtimisfilosoofias, mis sai alguse 1960ndatel, iseloomustas lai rahvuslik eneseväljendus, riikliku ja rahvusliku väärikuse konsolideerimine ning kindel strateegia rahvusliku teadvuse äratamiseks. Härra Alijevi tolleaegne Aserbaidžaani-filosoofia määras Aserbaidžaani koha tänapäeva maailmas, pani tugeva aluse Aserbaidžaani rahvaste solidaarsusele ning ideoloogilise pinna omariiklusele.

Tänu Heydar Alijevi viljakale tegevusele 20. sajandi lõpus toimus Aserbaidžaani rahvuslike ja riiklike traditsioonide ülesehitamine ja rikastamine, Aserbaidžaani iseseisvus tugevnes ning muutus igaveseks ja kindlaks. Tänu tema tööle kindlustati riigi dünaamiline majandusareng ning autoriteetsus rahvusvahelisel tasandil oli garanteeritud.

Härra Alijev pühendas terve oma elu rahva tõetruule teenimisele. Ta kaasas teisi oma tegemistesse ning aitas neid kõige raskematel hetkedel. Aserbaidžaani rahvas toetas härra Heydar Alijevit innukalt ning austavad teda siiani kui rahvusliidrit, tarka juhti ja suurepärast isiksust.

Otsige arhiivist