2017-11-12

12. november – Aserbaidžaani põhiseaduse päev

1995. aastal vastu võetud põhiseadus on Aserbaidžaani neljas põhiseadus, mis peegeldab riigi uut ajaloolist modifitseerimist. Aserbaidžaani Vabariigi põhiseaduse tekke ajalugu toetub perioodile, mil Aserbaidžaan oli NSVLi osa.

Esimene Aserbaidžaani põhiseadus võeti vastu 19. mail 1921 I. Nõukogude Üleaserbaidžaanilisel Kongressil. Uus Aserbaidžaani Vabariigi põhiseaduse redaktsioon, mis oli kooskõlas asjakohase NSVL 1924. aasta põhiseadusega, on vastu võetud 14. märtsil 1925. aastal IV. Nõukogude Üleaserbaidžaanilisel Kongressil. Aserbaidžaani NSV uus põhiseadus kehtestati 21. aprillil 1978, mis kajastas riigi ajaloos uue ajaloolise etapi tegelikkust. Iseseisvuse taastamisega tekkis vajadus uue põhiseaduse koostamise järele. Selleks loodi Aserbaidžaani rahva juhi president Heydar Aliyevi eestvedamisel erikomisjon. Põhiseadus kooskõlas rahva vabalt väljendatud tahtega võeti vastu rahvahääletusel 12. novembril 1995.

1995. aasta põhiseadus pani aluse Aserbaidžaani Vabariigi riikluse rajamiseks. Aserbaidžaani Vabariigi põhiseaduse tekst koosneb 5. osast, 12. peatükist ja 158. artiklist.

12.novembril tähistatakse Aserbaidžaani Vabariigis põhiseaduse päeva.

Otsige arhiivist