2017-05-04

Suursaadik Murad Najafbayli kohtus maaeluminister Tarmo Tammega

Suursaadik Murad Najafbayli kohtus täna maaeluminister Tarmo Tammega. Härra Tamm nimetas positiivsete suhete edendamise suurepäraseks näiteks 6-7. aprillil Bakuus toimunud Aserbaidžaani-Eesti valitsustevahelise kaubandus- ja majanduskoostöö komisjoni kõrgetasemelist kohtumist, mille raames Aserbaidžaani Vabariigi President Ilham Alijev võõrustas komisjoni kaasesimehe Mihhail Korbi poolt juhitud delegatsiooni.

Tarmo Tamm väljendas suurt rahulolu heade poliitiliste suhete üle sõprusriigi Aserbaidžaaniga ning rõhutas soovi saavutada kahe riigi vahel samasugused majandussuhted. 

Tamm lisas, et tänu suurele potentsiaalile põllumajanduse valdkonnas on Eesti huvitatud koostöö laiendamisest Aserbaidžaaniga. Eesti on piimatootmises Euroopas teisel kohal ning on valmis jagama oma kogemusi tootmisprotsessi ja tehnoloogia kohta antud vallas. Tamm märkis veel, et Eesti omab teadmisi põllumajanduslike toiduainete sertifitseerimises ning on valmis andma Aserbaidžaanile nõu, kuidas tagada nende toiduainetele paremat juurdepääsu Euroopa turul.

Minister märkis kui olulised on vastastikused visiidid kahepoolsete sidemete laiendamisel.  

Suursaadik M. Najafbayli kinnitas omakorda, et Aserbaidžaan on huvitatud koostööst põllumajanduse valdkonnas ning märkis, et on olemas suured võimalused Aserbaidžaani toiduainete ekspordiks Eestisse. Samal ajal on Aserbaidžaan avatud Eesti toiduainete impordiks.

Kohtumise lõpus arutleti põllumajandusvaldkonnas juba olemasolevate Eesti ja Aserbaidžaani vaheliste õigusaktide hetkeseisu.

Kohtumisest võtsid osa ka Riigikogu Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Deniss Boroditš, Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, Maaeluministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Janika Salev ning osakonna peaspetsialist Leo Tõnetalo.

 

Otsige arhiivist