2017-04-12

Välisminister Elmar Mammadyarov kohtus Eesti Vabariigi välisministri Sven Mikseriga

12. aprillil kohtus välisminister Elmar Mammadyarov Visegardi grupi ja Idapartnerluse riikide välisministrite kohtumise raames Eesti Vabariigi välisministri Sven Mikseriga.

Kohtumisel tõid ministrid esile Aserbaidžaani ja Eesti vaheliste kahepoolsete suhete eduka arengu erinevates valdkondades ning vahetasid ideid koostöö edasiseks laiendamiseks.

Minister Elmar Mammadyarov märkis, et valitsustevahelise komisjoni kohtumine 7. aprillil Bakuus oli edukas ning arutelud lõid uusi koostöövõimalusi infotehnoloogia, turismi, põllumajanduse ja muudes valdkondades.

Märkides oma kavatsust lähiajal Azerbaidžaani külastada, jagas Sven Mikser informatsiooni Eesti Euroopa Liidu eesistumisest ning väljendas Eesti toetust Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu suhete arengule.

Elmar Mammadyarov mainis, et käimas on partnerluslepingu eelnõu ettevalmistamine. Minister informeeris oma vestluskaaslast ka Armeenia-Aserbaidžaani Mägi-Karabahhi konflikti läbirääkimiste protsessist, rõhutades, et konflikti lahendamiseks ja keskkonna loomiseks piirkondliku koostöö tarbeks peavad Armeenia relvajõud taganema okupeeritud Aserbaidžaani aladelt. Ta lisas ka, et ELi poolt on oluline kohaldada ühtset lähenemisviisi riikide territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse küsimusele oma rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Elmar Mammadyarov ütles, et piiride muutmine riikide poolt jõudu kasutades on lubamatu ning seda põhimõtet tuleb järgida universaalselt.

Peatudes ida-lääne ja põhja-lõuna transpordikoridoride teemal, märkis minister Elmar Mammadyarov, et ka Eesti ettevõtted võivad nendest marsruutidest kasu saada.

Kohtumisel arutasid pooled ka teisi piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil huvipakkuvaid küsimusi.

 

 

Otsige arhiivist