2017-04-05

President Ilham Alijev võttis vastu Eesti avaliku halduse ministri poolt juhitud delegatsiooni

Aserbaidžaani Vabariigi President Ilham Alijev võttis täna vastu Eesti Vabariigi avaliku halduse ministri, Aserbaidžaani-Eesti valitsustevahelise komisjoni juhi Mihhail Korbi poolt juhitud delegatsiooni.

President Ilham Alijev rõhutas Eesti delegatsiooni Aserbaidžaani visiidi tähtsust riikide kahepoolsete suhete laiendamisel. 

Aserbaidžaani-Eesti valitsusvahelise komisjoni tegevustest kõneledes rõhutas riigipea komisjoni tulevase kohtumise olulisust, et arutada kaubandus-ja majandussuhete arendamise võimalusi  kahe riigi vahel.

President Ilham Alijev pidas võimalusi kaubavahetuse laiendamiseks Aserbaidžaani ja Eesti vahel väga heaks. Riigipea märkis ka ekspordi võimaluste olulisust ning riikidevahelist suurt potentsiaali selles osas. Lisaks näitas president Ilham Alijev huvi üles investeeringutega seotud küsimustes.

Riigipea väljendas rahulolu ka kahe riigi pikaajalise eduka koostöö üle infotehnoloogia valdkonnas, samuti Eesti ettevõtete tegevuse üle Aserbaidžaanis.

Kiites Eesti suur kogemust antud valdkonnas, märkis president Ilham Alijev, et oli riigis visiidil olles neile saavutustele ka ise tunnistajaks.

President Ilham Alijev väljendas veendumust, et Eesti delegatsioon tutvub Aserbaidžaani tehtud tööga, võttes arvesse Põhja-Lõuna transpordikoridori uusi võimalusi selles valdkonnas.

Eesti avaliku halduse minister, Aserbaidžaani-Eesti valitsustevahelise komisjoni juht Mihhail Korb märkis kahe riigi vahelisest koostöökogemusest rääkides, et see kogemus hõlmab peamiselt teenindussektorit. Korb lisas, et kuigi kaubavahetus Aserbaidžaaniga ei ole nii suur, on selles vallas arenguvõimalusi. Eesti avaliku halduse minister kiitis, et võrreldes eelmise aastaga on kahepoolne kaubavahetus kasvanud ligi 2,5 korda.

Otsige arhiivist