2017-01-13

Välisministeeriumi avaldus

Väljendame kahetsust ja rahulolematust seoses „Naljakate ja leidlike inimeste“ Rahvusvahelise liidu (KVN)  ja „AMIK“ loomingulise televisiooni kutsega "С хлебом и солью" ja "DeleYaman" KVN meeskondadele, kes esindavad ebaseaduslikult kehtestatud režiimi okupeeritud Azerbaidžaani aladel, osaleda 28. Rahvusvahelisel KVN festivalil, mis leiab aset 10-23. jaanuarini Sotšis.

Aserbaidžaani rahvas, arvukad KVN fännid ja meie riiki armastavad inimesed,  tajudes seda kui provokatiivset ja kallutatud tegevust,  avaldavad protesti seoses "С хлебом и солью" ja "DeleYaman" meeskondade osalemiskutsega 28. rahvusvahelisel KVN festivalil.

Aserbaidžaani Vabariik on alati toetanud KVN liikumise vaimsust, eesmärke ja sihte, mis aitavad edendada rahu ja sõprust erinevate rahvaste ja rahvuste vahel. Meie riigi KVN meeskond osales  traditsiooniliselt aktiivselt KVN võistlustel ja festivalidel ning aitas kaasa selle liikumise arengule. Aserbaidžaani KVN meeskona viimased saavutused on selle selgeks ilminguks.

28. Rahvusvahelise KVN festivali kutse "С хлебом и солью" ja "DeleYaman" meeskondade, mis esindavad Aserbaidžaani okupeeritud aladel Armeenia poolt kehtestatud ebaseaduslikku režiimi, teenib kultuuri ja KVN politiseerimise eesmärki ning ei ole vastavuses oma põhimõtetega. Selline tegevus on ka vastuolus Aserbaidžaani ja Venemaa strateegilise partnerlussuhte vaimsusega.

Rahvusvaheline üldsus tunnistab Mägi-Karabahhi piirkonda Aserbaidžaani võõrandamatu osana ja toetab riigi territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust.

"KVN" Rahvusvahelise liidu ja "AMIK" loomingulise televisioon luba "С хлебом и солью" ja "DeleYaman" võistkondade  osavõtmiseks 28. Rahvusvahelisest KVN festivalist näitab mitte-sõbraliku suunitlusega tegevust Aserbaidžaani vastu ja võimaldab Aserbaidžaani Vabariigi terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumist. See tegevus propageerib  ja edendab Armeenia agressiooni ja okupatsioonipoliitikat Aserbaidžaani vastu, samuti ebaseaduslikku režiimi, mis on kehtestatud verise etnilise puhastuse tagajärjena okupeeritud aladel ning separatismi. Antud ürituse korraldajatele on väga hästi teada, et Armeenia agressiooni tulemusena on 20 protsenti Aserbaidžaani territooriumist okupeeritud ja enam kui miljon inimest on maalt välja saadetud ning nendest on saanud pagulased ja riigisiseselt ümberasustatud inimesed.

Seisame lootuses, et "KVN" Rahvusvaheline liit ja „AMIK“ loominguline televisioon ei võimalda sääraste provokatiivsete meeskondade osalemist, mille eesmärgiks on separatismi propageerimine ja KVN, mis omakorda põhineb inimestevahelise sõpruse, heaolu ja rahu propageerimisel, olemuse kahjustamine.

 

Otsige arhiivist