2016-12-29

President Ilham Alijev õnnitles maailma aserbaidžaanlasi

Kallid kaasmaalased!

Kaaslased!

31. detsembrit, ülemaailmset aserbaidžaanlaste solidaarsuspäeva tähistatakse iga aastaselt kui kõigi meie kaasmaalaste vaimse ühtsuse sümbolit. Vahetult enne seda püha soovin teile edastada oma soojad tervitused ning soovin teile kõigile õnne ja heaolu.

Aserbaidžaani riik, järgides riigi liidri Heydar Alijevi ettekirjutusi, pöörab tähelepanu teistes riikides elavate kaasmaalaste saatusele, pannes erilist rõhku nende õiguste kaitsmisele ning koondudes riikliku vaimse ühtsuse mõiste ümber. On rõõmustav, et meie kaasmaalased, kes elavad välismaal, tugevdavad oma sidemeid Aserbaidžaaniga ja näitavad oma armastust ja pühendumust kodumaa vastu. Neljas ülemaailme aserbaidžaanlaste kongress Bakuus 2016. aasta juunis oli oluline sündmus teel veelgi tugevama ühtuse poole meie välismaal elavate kaasmaalaste seas ning diasporaa organisatsioonide tegevuse laiendamisel. Ma ei kahtle meie inimeste kõvas töös nende eesmärkide saavutamisel. 

Märgin uhkusega, et käesoleva aasta oktoobris tähistasime Aserbaidžaani Vabariigi omariikluse taastamise 25. aastapäeva. Majanduslik potentsiaal, mille oleme selle aja jooksul loonud, sotsiaalne areng ning poliitiline stabiilsus, mille oleme saavutanud, on  teinud võimalikuks siiani kestva ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõjude leevendamise ning riigi kaitsmise riskide eest.

Põhiseaduse muudatuste referendum, mis toimus 26. septembril käesoleval aastal,  näitas taas meie ühiskonna arengutaset. Aserbaidžaani rahvas demonstreeris kõrget poliitilist küpsust ning hääletas muudatuste poolt, mis käivitavad uusi võimalusi meie riigi tugevdamiseks ning  inimeste õiguste ja vabaduste kaitsmiseks.

Ma olen kindel, et kõigi meie kaasmaalaste ühine töö ning vankumatu pühendumus kodumaale Azerbaidžaanile võimaldab meie võimu tugevnemist, kõrvaldada ainuke valus probleem, mis takistab meie arengut – Armeenia sõjaline agressioon ning taastada meie riigi territoriaane terviklikkus. Aserbaidžaani relvajõud nurjasid Armeenia sõjalised provokatsioonid  käesoleva aasta aprillis ning tõestasid, et nad on võimelised vabastama meie maa okupeerimisest igal hetkel.

Aserbaidžaani õiglane positsioon on järk-järgult kogumas üha rohkem ja rohkem rahvusvahelise kogukonna toetust. Panus, mille meie riik teeb, et edendada kultuuridevahelist dialoogi ja lahendada globaalse humanitaarabi küsimusi, meie austus multikultuursete väärtuste suhtes ning tolerantsus on toonud meie rahvale suurt poolehoidu üle maailma.

Praegu on Aserbaidžaan jõudnud arengu seisukohalt väga olulisse perioodi.  Oleme seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid, mis on suunatud meie kodumaa heaolule, võimu suurendamisele ning suveräänsuse tugevdamisele. Nende eesmärkide saavutamiseks peaksid kõik meie kaasmaalased,  sealhulgas need, kes elavad välismaal, ühinema sõltumata elukohast, tugevalt kaitsma meie rahvuslikke huve ning pidama kompromissitut võitlust provokatiivsete tegude vastu anti-Aserbaidžaani ringkondades.

Lubage mul siiralt teid õnnitleda aserbaidžaanlaste solidaarsuspäeva puhul ja soovida teile õnne, heaolu ja edu kõigis oma ettevõtmistes.

 

Ilham Alijev

Aserbaidžaani Vabariigi President

Bakuu, 24. detsember 2016

Otsige arhiivist