2016-07-15

Välisministeeriumi pressiteade Nice’is toime pandud terroriakti kohta

Aserbaidžaani Vabariigi  Välisministeerium mõistab karmilt hukka Nice’is toime pandud terroriakti. Avaldame siirast kaastunnet hukkunute peredele ja lähedastele ning soovime haavatutele kiiret paranemist. 

Aserbaidžaani Vavariik, kui riik mis kannatab terrorismi käes, mõistab terrorismi hukka kõigis selle vormides ja ilmingutes.

Aserbaidžaani Suursaatkond Prantsusmaal koostöös prantsuse ametlike valitsusasutustega uurib kas hukkunute ning vigastatute seas oli ka Aserbaidžaani kodanikke.

Kutsume Prantsusmaal viibivaid Aserbaidžaani Vabariigi kodanikke üles jälgima Prantsusmaa valitsusastutuste poolt tarvitusele võetud turvameetmeid ning vältima avalikes kohtades viibimist. 

Otsige arhiivist