2016-06-16

Aserbaidžaan valiti ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC) liikmeks perioodil 2017-2019

Aserbaidžaani Vabariik taotles ECOSOCi liikmelisust perioodiks 2017-2019 aastal 2011. ECOSOC on üks peamisi ÜRO organeid koordineerimaks majandus-, sotsiaal- ja sellega seotud 14. ÜRO allasutuse, tegevkomisjonide ja viie regionaalkomisjoni tööd.

ÜRO tegevustes üha suuremat tähtsust omav arengu küsimus, sealhulgas säästva arengu eesmärgid, mis võeti  vastu 2015. aastal, suurendas veelgi ECOSOCi rolli ÜROs ja rahvusvahelistes suhetes.

ECOSOCi liikmelisuse valimisi peetakse kõige konkurentsivõimelisemateks valimisteks peale ÜRO Julgeolekunõukogu valimisi. Aserbaidžaani Vabariik on eelnevalt juba olnud ECOSOCi liige perioodil 2003-2005.

ECOSOCi kuulub 54 liikmesriiki, mis valitakse salajasel hääletusel ÜRO Peaassamblees kolme aastaseks perioodiks põhinedes geograafilisel esindatusel. 18 kohta valitakse igal aastal uuesti. Valimistel on vaja saada kaks kolmandikku häältest või 129. liikmesriigi hääled.

Alates 2011. aastast on aktiivselt teostatud diplomaatilisi ettevalmistusi toetamaks riigi kandidatuuri Nõukogusse.

Aserbaidžaan valiti ECOSOCi liikmeks ÜRO Peaassamblees 14. juunil 2016 toimunud hääletusel, saades 176 poolthäält 184st. Aserbaidžaan on ECOSOCi liikmeks 1. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2019.

Aserbaidžaani ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu valimistel saavutatud häälteenamus näitab meie riigi rahvusvahelist mainet ning rahvusvahelise üldsuse tunnustust Aserbaidžaanile saavutuste eest sotsiaal-majanduslikus sfääris, eriti viimasel aastakümnel.

Nõukogu liikmelisuse jooksul panustab Aserbaidžaani Vabariik rahvusvahelise rahu ja arengu tagamisse vastavalt ÜRO harta seatud eesmärkidele ja põhimõtetele.

Otsige arhiivist