2016-05-18

Avaldus Armeenia relvajõudude valge fosfori pommi kasutamise kohta Aserbaidžaani tsiviilelanike ja –objektide vastu

2. aprillil 2016 alguse saanud konflikti eskaleerumise ja ründava tegevuse käigus on Armeenia relvajõud lisaks arvukatele tahtlikele rünnakutele Aserbaidžaani tsiviilelanike ja –objektide vastu suurtükitule ja suure kaliibriliste relvadega kasutanud ka mürske, mis sisaldavad kemikaale, nagu seda on valge fosfor.

Ühe sellise mürsuga rünnati Askipara küla Tartari regioonis Aserbaidžaanis. Juhuse tahtel ei tabanud see oma peamist eesmärki ja maandus haritud puuvillapõllul ning leiti lõhkemata kujul 10. mail Aserbaidžaani Riikliku Miinivastaste meetmete agentuuri (ANAMA) poolt. Kui mürsk oleks tabanud Askipara tihedalt asustatud osa, oleks see tekitanud tõsist kahju ja vigastusi tsiviilelanikele.

Aserbaidžaani akrediteeritud välissaatkondade sõjaväeatašeed said koheselt informeeritud sellise relva kasutamisest Armeenlaste poolt Aserbaidžaani tsiviilelanike vastu. Käesolev juhtum sai dokumenteeritud 11. mail 2016 toimunud visiidi käigus Askipara külasse, millest võtsid osa 20 esindajat ja sõjaväeatašeed 13. riigist, samuti OSCE Minski grupi eesistuja isikliku esindaja assistendid.

Uurimise käigus selgus, et laskemoon, mis tulistati Armeenia relvajõudude poolt, on D-4 tüüpi (suitsu pomm) 122 mm suurtüki mürsk. See kaalub 27,07 kg ja sisaldab 3,6 kg P4 (valge fosfori keemiline kood).

Aserbaidžaani sõjaprokuratuuri eriuurimiste üksus kontrollis piirkonda, kust mürsk leiti.  Aserbaidžaani vabariigi sõjaprokuratuur algatas kriminaalasja, võttes arvesse järgmisi Aserbaidžaani Kriminaalkoodeksi artikleid: Artikkel 29,120.2.7 (kahe või enama inimese tapmiskatse), 29,120.2.12 (tapmiskatse etnilistel, rassilistel või usulistel põhjustel) ja 116.0.16 (relvade, vahendite ja meetodite kasutamine sõjapidamises, mis on keelatud riikidevaheliste lepingutega). Antud juhtum on eeluurimisel Aserbaidžaani sõjaprokuratuuris.

Pealtnägijate fotod ja tunnistused ning videomaterjal mürsu kahjutuks tegemisest (plahvatusel eraldub tihe valge suits) (palun vaadata videot http://mod.gov.az/index2.php?content=news/2016 / 20160511_attasecebhe), samuti ka tule trajektoor on tõendiks, et mürsk, mis kuulus Armeeniale, on valge fosfori pomm, mis tulistati lähedalasuvalt Armeenia relvajõudude positsioonilt.

On hästi teada, et relvad, mis sisaldavad valget fosforit on äärmiselt mürgised sissehingamisel, allaneelamisel või imendudes läbi põlenud pindade ning võivad omada väga kahjulikku mõju inimese tervisele. Sellised relvad võivad nahaga kokkupuutes põhjustada tõsiseid, osalisi või täielikke soojus- ja keemilisi, põletushaavu, mis ulatuvad tihti kuni luuni. Absorbeerudes läbi naha, võib valge fosfor püsida inimkehas piisavalt kaua, et kahjustada südant, neerusid ja maksa, viies elundipuudulikkuse või surmani.

Rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt on rünnakud tsiviilelanike või objektide vastu nagu on rünnakud metsa või muu liiki taimkattele  (nagu Askipara küla haritud maa),  valget fosforit sisaldavate mürskudega keelatud ÜRO teatud tavarelvade (CCW või CCWC) konventsiooni III protokolliga süüterelvade kasutamise keelustamise või piirangute kohta, mis pärineb aastast 1980.

Tahtliku rünnakuga Aserbaidžaani tsiviilobjektide vastu, kasutades selleks plahvatusohtlikku valget fosforit, rikub Armeenia oma kohustusi seoses Rahvusvahelise Humanitaarõiguse ja inimõigustega, 1949. aasta Genfi konventsiooni, eriti aga Genfi IV. konventsiooni.

Relvad, mis sisaldavad valget fosforit võivad kvalifitseeruda ka "süüterelv või vahend" alla, vastavalt 1997. aasta Rahvusvahelisele Pommiterrorismi vastasele konventsioonile, millega Armeenia ühines aastal 2004. Konventsiooni kohaldatakse mis tahes "plahvatusohtlikele või süüterelvadele või seadetele, mis on mõeldud, või on võimelised põhjustama surma, raskeid kehavigastusi või olulist kahju" või relvadele, millel on need mõjud tänu mürgistele kemikaalidele, bioloogilistele ainetele, mürkidele või kiiritusele.

Ühes Armeenia Vabariigi kui riigi vastutusega rahvusvaheliste väärtegude eest, paigutuvad ka Armeenia Rahvusvahelise Humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumised konflikti käigus Rahvusvahelise Kriminaalõiguse alla.

Aserbaidžaani Vabariik soovitab tungivalt rahvusvahelisel üldsusel Armeenia poolseid jõhkraid rahvusvahelise õiguse rikkumisi hukka mõista.

 

Armeenia relvajõudude poolt tulistatud pomm Aserbaidžaani tsiviilelanike ja –objektide vastu

Tüüp: D-4 Valge fosfori mürsk

Detonating fuse: RGM-2

Värvus: Khaki või hall

Ümbris: Metallik

Ülesanne: Suitsu mürsk

Koostis: 3.6 kg P-4 (keemiline kood) valge või kollane fosfor

Lõhkematerjali kaal: 0.145 kg TNT (trotüül)

Kaliiber: 122 mm

Pikkus: 496.6 mm

 

 

Leitud mürsu kahjutuks tegemine

 
 

Otsige arhiivist