2016-04-12

Pressiteade välismeedia tegevuse kohta Aserbaidžaani okupeeritud aladel

Jerevan on püüdnud korraldada välismaa meedia külastusi okupeeritud Aserbaidžaani aladele, et eksitada rahvusvahelist üldsust ja suunata fookus eemale poliitilis-õiguslikust vastutusest, mida nad kannavad seoses Armeenia relvajõudude õõnestava ja provokatiivse tegevusega eesliinil alates 2. aprillist, kasutades Aserbaidžaani elanikkonna pommitamiseks üle piiri raske suurtükiväge ja muud raskerelvastust ning põhjustades sellega vigastusi tsiviilelanikele ning surmajuhtumeid.

 Välismaise meedia tööalaste huvide ja vajadustega arvestades, kajastamaks pingeid eesliinil, palume kinni pidada alljärgnevatest reeglitest:

 - Aserbaidžaani territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust austades ning rahvusvahelise õiguse norme ja põhimõtteid järgides, tuleks välismaa meedia esindajatel, kes kavatsevad Aserbaidžaani Armeenia poolt okupeeritud aladel teostada ajakirjanduslikku tegevust, eelnevalt taotleda akrediteerimist Aserbaidžaani Vabariigi Välisministeeriumist. Taotlused saab esitada läbi MFA kodulehe e-akrediteerimise.

- Objektiivse ja tasakaalustatud hoiaku tagamiseks, ühekülgse lähenemise vältimiseks ja rahvusvahelisele kogukonnale asjakohase informatsiooni tagamiseks tuleks esile tõsta Armeenia relvajõudude poolt eesliinil tekitatud kahju Aserbaidžaani tsiviilelanikkonnale ja objektidele.

 - Soovitame välismeedial tähelepanu pöörata Armeenia poolt esitatud materjalidele, mis koosnevad ebatõesest infost, valedest ja provokatiivsetest materjalidest ja fabritseeritud stseenidest, mille eesmärgiks on rahvusvahelise üldsuse eksitamine.

Otsige arhiivist