2016-01-29

Äsja ametisse nimetatud Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Eesti Vabriigis, Hr Murad N. Najafbayli andis oma volikirjad üle Eesti Vabariigi presidendile, Hr Toomas Hendrik Ilvesele

Aserbaidžaani Vabariigi Suursaatkond

Eesti Vabariigis

Pressiteade

 29. jaanuaril 2016

 

 

Äsja ametisse nimetatud Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Eesti Vabriigis, Hr Murad N. Najafbayli andis oma volikirjad üle Eesti Vabariigi presidendile, Hr Toomas Hendrik Ilvesele 28. jaanuaril 2016.

Tseremoonia leidis aset Kadrioru presidendilossis.

Peale ametliku tseremoonia lõppu toimunud kohtumisel edastas vastne suursaadik presidendile Aserbaidžaani presidendi Ilham Aliyevi tervitused ning parimad soovid. Samuti tõi suursaadik välja Aserbaidžaani ja Eesti vahelised head suhted ning tulevikku suunatud jõupingutused riikidevahelise koostöö tugevda-miseks.

Kohtumisel vesteldi Aserbaidžaani ja Eesti kahe-ja mitmepoolsetest suhetest, sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide raames ning arutati hetkeseisu ja arenguperspektiivide üle. Suursaadik informeeris presidenti Aserbaidžaani sotsiaalpoliitilisest ja –majanduslikust olukorrast ning riigi saavutustest president Ilham Aliyevi ametiajal. Samuti tuli jutuks Mägi-Karabahhi konflikt, Armeenia poolse agressiooni jätkumine, 20% Aserbaidžaani territooriumi okupeerimine Armeenlaste poolt ning Armeenia näiline rahumeelne konflikti lahendamine.

Eesti president väljendas rahulolu riikidevahelise koostöö taseme üle ning märkis, et Aserbaidžaani näol on tegemist sõprusriigiga ning oli veendumusel, et dünaamiline partnerlus erinevates valdkondades kahe riigi vahel areneb järkuvalt ka tulevikus.

Eesti riigipea soovis edu suursaadikule, tänas tervituste eest ning palus omaltpoolt edastada tervitused Aserbaidžaani president Ilham Alijevile.

Suursaadik väljendas Aserbaidžaani huvi riikidevaheliste suhete arendamise ja tugevdamise vastu.

26. jaanuaril 2016 esitas suursaadik hr M. Najafbayli koopia oma volikirjadest ka Välisministeeriumile.

Otsige arhiivist