Viisatasud

Eesti vabariigi kodanikud

Ühekordne viisa – 35 EUR

Mitmekordne viisa – 35 EUR

Transiitviisa – 20 USD

Mitmekordne transiitviisa – 40 USD

 

Eesti Vabariigis resideeruvad kodakondsuseta isikud

Ühekordne viisa – 20 USD

Mitmekordne viisa – 350 USD

Transiitviisa – 20 USD

Mitmekordne transiitviisa – 40 USD

 

riikide nimekiri

Otsige arhiivist