Dokumentide otsing

Vajalike dokumentide otsingu protseduur

Välismaal viibivatel Aserbaidžaani Vabariigi kodanikel ja välismaa kodanikel on õigus pöörduda  Aserbaidžaani Vabariigi justiitsministeeriumi arhiiviosakonna juhataja poole Aserbaidžaani Vabariigi diplomaatilise esinduse (konsulaarosakonna) kaudu, mis asub välismaal, ning küsida teatud dokumente.

Protseduur on järgmine: taotleja pöördub Aserbaidžaani Vabariigi konsuli poole ja täidab kaks taotluse vormi. Samas tuleb maksta kindlaksmääratud konsulaartasu.

Taotlus saadetakse Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi konsulaarosakonna kaudu Aserbaidžaani Vabariigi justiitsministeeriumi arhiiviosakonna juhatajale. Pärast seda, kui otsing on lõpetatud, saadab arhiiviosakonna juhataja taotletud dokumendi Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi konsulaarosakonnale, kus taotlus esmakordselt esitati.

Otsige arhiivist