Legaliseerimine

Legaliseerimine

Dokumendi legaliseerimisel kinnitab konsulaarametnik dokumendil või õigusaktil oleva allkirja ehtsust. Konsulaarlegaliseerimine sertifitseerib dokumentide või õigusaktide vastavust selle riigi seadustele ja määrustele, kus konsulaat asub.

Legaliseerimine võimaldab rahvusvaheliselt kinnitada dokumentide ja õigusaktide õiguslikku jõudu. Aserbaidžaani Vabariigi konsulaarjuhiste artiklis 54 on sätestatud, et konsulitel on õigus dokumente ja õigusakte legaliseerida.

Legaliseerimisega seotud ülesandeid täidavad järgmised organid:

a) Välismaal täidab legaliseerimisega seotud ülesandeid  Aserbaidžaani Vabariigi Suursaatkonna konsul või konsulaarosakond.

b) Aserbaidžaani Vabariigis  täidab legaliseerimisega seotud ülesandeid Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi konsulaarosakond.

Kindlaid dokumente ja õigusakte, mis tulevad üksikisikutelt ja välismaa ettevõtetelt, hakkavad Aserbaidžaani Vabariigi ametlikud organid ja asutused vaatlema ja tunnistama alles peale legaliseerimise protseduuri läbiviimist ning siis, kui muud Aserbaidžaani Vabariigi õigusnormid on täidetud või dokumendid ja õigusaktid vastavad kindlatele rahvusvahelistele lepingutele.
Neid dokumente ja õigusakte, mis kuuluvad välismaa riigiorganitele või ettevõtetele, millel on Aserbaidžaani Vabariigiga rahvusvaheline leping, võib arvestada Aserbaidžaani Vabariigi territooriumil ilma legaliseerimiseta.

Dokumentide ja õigusaktide legaliseerimine Aserbaidžaani Vabariigi saatkonna konsuli või konsulaarosakonna poolt.

Konsul legaliseerib neid dokumente ja õigusakte, mille on konsulaarpiirkonnas koostanud või edastanud välisriigi valitsusasutus.

Dokumentide ja õigusaktide legaliseerimise tingimused Aserbaidžaani Vabariigis.

Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi konsulaarosakond legaliseerib nii välisriigi üksikisikute kui ka juriidiliste isikute edastatud dokumente ainult siis, kui need dokumendid on legaliseeritud nende välisriikide saatkondades või konsulaarosakondades Aserbaidžaani Vabariigi territooriumil. Kui riigil ei ole Aserbaidžaani Vabariigis esindust, siis võivad dokumendid olla erandkorras legaliseeritud mis tahes riigi välisministeeriumis.

Selleks et legaliseerida dokument Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumis, peab konsulaarametnikul olema Aserbaidžaani Vabariigis resideeriva välisriigi saatkonna pitseri või templi näidis ja pädeva isiku allkirja näidis. Konsulaarametnikul peab olema ka sellise välisriigi välisministeeriumi pädeva ametiisiku allkirja ja templi näidis, millel ei ole Aserbaidžaani Vabariigis saatkonda ega konsulaarosakonda.

Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi konsulaarosakond legaliseerib Aserbaidžaani Vabariigi üksikisikute ning juriidiliste isikute dokumente ja õigusakte, mida kavatsetakse esitada välismaal.

Aserbaidžaani Vabariigi rahvastikuregistris registreeritud sertifikaadid ja Aserbaidžaani Vabariigis välismaalastele välja antud haridusdiplomite originaalid legaliseeritakse Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi konsulaarosakonnas ainult siis, kui need on väljastanud asjakohane organ eesmärgiga kasutada neid välismaal ning kui nende autentsuses ei kahelda.

Dokumentide ja õigusaktide kinnitamise jaoks peab Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumi konsulaarametnikul olema volitatud notari allkirja ja templi näidis.

Legaliseerimise eest tuleb tasuda riigilõivu Aserbaidžaani Vabariigi seaduse kohaselt.

Dokumentide legaliseerimine:

1)  Välismaalastele:

Enne kui dokumendid esitatakse Aserbaidžaani saatkonnale legaliseerimiseks, tuleb need lasta sertifitseeritud tõlkijal aserbaidžaani keelde tõlkida. Peale seda kontrollige, et dokumendid  oleksid notariaalselt kinnitatud ja sertifitseeritud teie riigi välisministeeriumis.

2)  Aserbaidžaani kodanikele:

Enne kui dokumendid esitatakse saatkonnale legaliseerimiseks, tuleb need lasta sertifitseeritud tõlkijal inglise keelde tõlkida. Peale seda kontrollige, et dokumendid oleksid sertifitseeritud Aserbaidžaani Vabariigi välisministeeriumis. Dokumendid ja tõlge peavad olema trükitud.

Otsige arhiivist