Suursaadiku (CV)

CURRICULUM VITAE

Dr. Murad N. Najafbayli (05.06.1972)

Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik

Eesti Vabariigis

 
 

Haridus

Aserbaidžaani Arhitektuuri ja Kontstruktsiooni Ülikool (1989-1994)

Majandusteaduskond

Cum laude

Eriala:  Majandus

 

Vene Föderatsiooni Välisministeeriumi Diplomaatiline Akadeemia (1994- 1996)

Eriala: Rahvusvahelised suhted

 

Aserbaidžaani Vabariigi Presidendi Avaliku Halduse Akadeemia (1996-1999)

Rahvusvaheliste suhete õppetool

Politoloogia PhD

 

Vene Riigi Sotsiaalülikool (2005-2008)

Cum laude

Eriala: Õigusteadus

 

Töökogemus

 Dr Najafbayli on töötanud Aserbaidžaani Välisministeeriumi süsteemis diplomaadina alates 1994. aastast. Esmalt oli ta Aasia, Aafrika ning Ladina-Ameerika riikide osakonna atašee, seejärel vastavalt Kolmas Sekretär ning Teine Sekretär. Hiljem nimetati ta Rahvusvahelise Õiguse ja Lepingute osakonna tegevjuhiks.

 

2001. aasta juulis nimetati ta Esimeseks Sekretäriks ja Konsuliks Aserbaidžaani alalise esinduse ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis.

 

Alates 2001. aasta oktoobrist 2004. aasta juunini töötas ta asjurina Aserbaidžaani alalise esinduse ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis.

 

Peale pikaajalises lähetuse lõpetamist 2004. aasta augustis  asus ta tööle Aserbaidžaani Välisministeeriumi Rahvusvahelise Õiguse ja Lepingute  osakonna juhataja asetäitjana.

 

2005. aasta jaanuaris sai Dr. Najafbaylist Aserbaidžaani Välisministeeriumi Rahvusvahelise Õiguse ja Lepingute osakonna juhataja.

 

2010. aasta jaanuaris andis Aserbaidžaani Vabariigi President Ilham Aliyev talle erakorralise ja täievolilise suursaadiku auastme.

 

Jaanuar 2010 kuni aprill 2012 – Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Šveitsis.

 

Jaanuar 2010 kuni juuli 2012 – Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Liechtensteinis.

 

Jaanuar 2010 kuni november 2015 – Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik ning alaline esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genevas.

 

Alates jaanuarist 2016 – Aserbaidžaani Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Eesti Vabariigis.

 

 Valimised

 • 28. oktoober 2010 – Osalisriikide kolmanda kohtumise fakultatiivse protokolli konventsiooni piinamise ning muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastu - esimees;

• 2010-2011 - ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi (UNCTAD) Kaubandus- ja Arengunõukogu asepresident;

• 2010-2014 - ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi (UNCTAD) Konsultatiivnõukogu liige;

• 2014-2015 - ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi (UNCTAD) Kaubandus- ja Arengunõukogu asepresident.

 

 Keeled

 Aserbaidžaani (emakeel), inglise, vene, türgi, prantsuse

 

Publikatsioonid

 Autori teaduslikke artikleid on avaldatud mitmes riigis.